Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
A R C H I V - Veranstaltungen
25 Jahre Landschaftspflege (A)
Aktiver Arten- und Biotopschutz (A)
Bachpatenschaften
Baumpflanzungen
Biber im Landkreis Görlitz (A)
EUREX - Symposium
Fließgewässer vor unserer Haustür
Frühlingsspaziergänge (A)
Geschützte Arten und ihre Lebensräume (A)
Gewässerrenaturierung (A)
Gewässerstrukturgütekartierungen
Naturdenkmale im Landkreis Görlitz
Naturlehrpfade - Erlebnisflächen (A)
Naturschutzgerechte Grünlandpflege
Neophytenbekämpfung (A)
Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung (A)
Projekte für Kinder und Jugendliche (A)
Schutzheckenpflanzungen
Schutzheckenpflege (A)
   
 


Doba realizace projektu:  12.2017 - 12.2018
projektovém partnerovi:   Cmelak z:s:  >>

V listopadu 2017 jsme podali žádost na projekt „25 let péče o krajinu v trojmezí“, který jsme realizovali společně s českým spolkem ČMELÁK.

Oba spolky mají za dobu 25 resp. 24 let podobný paralelní vývoj. Zatím jsme využívali například vzájemné exkurze za účelem poznání jiného přírodního prostoru a systému práce. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti praktické ochrany přírody, správy krajiny a práce s veřejností v oblasti environmentální výchovy. Dále se snažíme prohloubit stávající spolupráci obou spolků, ze které by se měly zrodit další projekty. Cílové skupiny jsou naši členové, kteří pocházejí z různých oblastí. (např. zemědělci, zástupci místní samosprávy, dobrovolní ochránci přírody, úředníci, myslivci a lesníci)

Při přípravě projektu se uskutečnila řada setkání projektových partnerů, při kterých jsme se společně dohodli na náplni a postupu při realizaci.
Následující schůzky k podrobnému plánování se uskutečnily v Liberci. Obsahem bylo vytvoření dvojjazyčného kalendáře a naplánování autobusového zájezdu v květnu 2018.

Dne 12. dubna 2018 se uskutečnila slavnostní akce ke spolkovému jubileu ve společenském domě Meuselwitz. Akce se zúčastnili také zástupci spolku Čmelák.

Slavnostní řeč pronesli:
- Pan Frank Alber,
předseda spolku LPV Oberlausitz e.V.
- Paní Verena Starke,
Vedoucí odboru životního prostředí ve Zhořelci
- Paní Christina Kretzschmar,
jednatelka pozemkového spolku DVL
- Paní Carina Dittrich,
starostka obce Reichenbach

Na závěr setkání během občerstvení došlo k družné debatě a čilé výměně nápadů a myšlenek mezi pozvanými hosty.


Za překrásného slunečného počasí jsme 26.05.2018 vyjeli z Reichenbachu směrem do České republiky.
První zastávka byla u rašelinové louky Brazilka na hraničním přechodu Waltersdorf – Horní Světlá.
Tento mokřad je příkladem přeshraniční spolupráce v trojmezí při sanaci chráněných přírodních území.

 Dalším bodem programu
 byla návštěva mokřadu v
 Jablonném v Podještědí.
 Tento mokřad zachránil
 a obnovil spolek Čmelák.
 Byly vytvořené vodní hladiny
 a nivy, na kterých se usadilo
 velké množství živočišných
 a rostlinných druhů.Při následné komentované
prohlídce nám členové spolku tento cenný biotop s jeho krásami přiblížili.
Viděli jsme zde vážky, vodní živočichy, hmyz a vodní a bahenní rostliny.

Během následné prohlídky města jsme měli možnost prohlédnout si basiliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy, včetně nahlédnutí do krypty a místa odpočinku svaté Zdislavy.
Tato světice byla svatořečená dne 21. května 1995 samotným papežem Janem Pavlem II.

Oběd a večeře pro účastníky exkurze byla zajištěna v penziónu Lemberk v Jablonném v Podještědí.
V příjemném a útulném prostředí jsme měli možnost ke společnému rozhovoru a čilé výměně zkušeností.

________________________________________________________________________________