Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
A R C H I V - Veranstaltungen
25 Jahre Landschaftspflege (A)
Aktiver Arten- und Biotopschutz (A)
Bachpatenschaften
Baumpflanzungen
Biber im Landkreis Görlitz (A)
EUREX - Symposium
Fließgewässer vor unserer Haustür
Frühlingsspaziergänge (A)
Geschützte Arten und ihre Lebensräume (A)
Gewässerrenaturierung (A)
Gewässerstrukturgütekartierungen
Naturdenkmale im Landkreis Görlitz
Naturlehrpfade - Erlebnisflächen (A)
Naturschutzgerechte Grünlandpflege
Neophytenbekämpfung (A)
Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung (A)
Projekte für Kinder und Jugendliche (A)
Schutzheckenpflanzungen
Schutzheckenpflege (A)
   
 
DE


V minulých letech prováděl Pozemkový spolek „Horní Lužice" opakovaně mapování kvality struktury vodních toků druhého řádu ve střední části Okresu Görlitz, aby byly podpořeny obce při zpracování konceptů péče o toky.

Mapování kvality struktury vodních toků

V roce 2011 a 2012 obdržel Pozemkový spolek „Horní Lužice" od Okresu Görlitz zakázku na mapování toků Reichenbacher Wasser a Königshainer Wasser. V rámci této zakázky mají být zjištěny především nedostatky na stěžejních tocích, které mohou být odstraněny v rámci péče o tok a zároveň specifikována konkrétní opatření, vedoucí k realizaci doporučení Rámcové směrnice o vodách.


Rámcová směrnice o vodách Evropské unie požaduje především na všech evropsky významných tocích „dobrý stav". Identifikovaná opatření byla ověřena také s ohledem na vhodnost vyrovnávacích a náhradních opatření. Provedená mapování vodních toků Pozemkovým spolkem „Horní Lužice" jsou tak důležitým pracovním nástrojem pro realizaci Rámcové směrnice o vodách a pro specifikaci zásahů podle Spolkového zákona o ochraně přírody.

Mapování kvality struktury vodstva bylo Pozemkovým spolkem „Horní Lužice" realizováno na následujících vodstvech:

          •  v Görlitz:  „Feldmühlgraben" a „Sonnenlandgraben"
          •  v Hähnichenu
          •  v Königshainu na vodstvu „Königshainer Wasser"
          •  v Reichenbachu na vodstvu „Reichenbacher Wasser"
          •  v Rothenburgu a místních částech