Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
A R C H I V - Veranstaltungen
25 Jahre Landschaftspflege (A)
Aktiver Arten- und Biotopschutz (A)
Bachpatenschaften
Baumpflanzungen
Biber im Landkreis Görlitz (A)
EUREX - Symposium
Fließgewässer vor unserer Haustür
Frühlingsspaziergänge (A)
Geschützte Arten und ihre Lebensräume (A)
Gewässerrenaturierung (A)
Gewässerstrukturgütekartierungen
Naturdenkmale im Landkreis Görlitz
Naturlehrpfade - Erlebnisflächen (A)
Naturschutzgerechte Grünlandpflege
Neophytenbekämpfung (A)
Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung (A)
Projekte für Kinder und Jugendliche (A)
Schutzheckenpflanzungen
Schutzheckenpflege (A)
   
 
DE


Jarní procházky se konají každý rok v dubnu/květnu z iniciativy Saského ministerstva pro životní prostředí a zemědělství. V rámci této aktivity jsou pozemkovými spolky, spolky ochrany přírody, dobrovolnými ochránci přírody, zemědělci, vědeckými a kulturními subjekty, obcemi, lesními a ekologickými úřady i nadacemi připravovány a organizovány výlety do saské přírody.

Jarní procházkyTaké Pozemkový spolek „Horní Lužice" organizoval několik jarních procházek. Téma „Mýty kolem Mengelsdorfského Hutbergu a kolem Hochsteinu v Königshainu" bylo obsahem
2 výletů s průvodcem. Kromě regionálních pověstí byly představeny i původní druhy rostlin a jejich význam v lidovém povědomí.
V roce 2012 vedly dvě exkurze podél toku Reichenbacher Wasser a v okolí lokality Feldmühl-graben v Görlitz. Účastníci se dozvěděli informace o rostlinách a živočiších u a v toku, ale také o ohrožení a ochraně našich regionálních toků. Jarní procházky se těší hojné účasti.