Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
A R C H I V - Veranstaltungen
25 Jahre Landschaftspflege (A)
Aktiver Arten- und Biotopschutz (A)
Bachpatenschaften
Baumpflanzungen
Biber im Landkreis Görlitz (A)
EUREX - Symposium
Fließgewässer vor unserer Haustür
Frühlingsspaziergänge (A)
Geschützte Arten und ihre Lebensräume (A)
Gewässerrenaturierung (A)
Gewässerstrukturgütekartierungen
Naturdenkmale im Landkreis Görlitz
Naturlehrpfade - Erlebnisflächen (A)
Naturschutzgerechte Grünlandpflege
Neophytenbekämpfung (A)
Projekte für Kinder und Jugendliche (A)
Schutzheckenpflanzungen
Schutzheckenpflege (A)
   
 
Logo_Für Sachsens Natur


Pozemkový spolek „Horní Lužice“ realizuje od konce  roku 2011 projekt "Přírodní toky před našimi dveřmi", který by měl přispět k regionální realizaci Rámcové směrnice o vodách v propojení se systémem Natura 2000. Rámcová směrnice o vodách vyžaduje ve třech etapách v období 2015, na 2021 a do roku 2027 dosažení „dobrého stavu“ na všech evropských tocích. Evropská směrnice Natura 2000 vyžaduje v celé Evropě propojení biotopů pro rostlinná i živočišná společenství. Tuto důležitou funkci plní v první řadě přírodní vodní toky, které má toto opatření chránit a případně podpořit.

Přírodě blízký úsek toku „Löbauer Wasser“ v lokalitě Georgewitzer Skala v „dobrém přírodním“ stavu, jak je vyžadováno podle Rámcové směrnice o vodách.


Přírodě blízký úsek toku „Löbauer Wasser“ v lokalitě Georgewitzer Skala v „dobrém přírodním“ stavu,
jak je vyžadováno podle Rámcové směrnice o vodách.

Dále poskytuje toto přírodě blízké okolí cenný biotop pro mnohé druhy rostlin a živočichů. Tato skutečnost byla také důvodem pro vyhlášení stanoviště Georgewitzer Skala za evropsky významnou lokalitou dle předpisů Natura 2000.

V rámci projektu „Přírodní toky před našimi dveřmi“ nabízí pozemkový spolek různé informace pro občany, obce, ale i školy a podobná zařízení.
 

1.    Informovat a vzbudit porozumění – vzdělávání a práce s veřejností v oblasti ochrany přírody

Důležitou částí projektu je právě vzdělávání a práce s veřejností v oblasti ochrany přírody. Obcím jsou nabízeny informační akce, při kterých jsou zájemci a občané informováni o aktuální právní situaci v oblasti vodních toků. Aktuální jsou především záležitosti protipovodňové ochrany. Tato aktivita obsahuje co možná nejpraktičtější a lehce srozumitelné shrnutí aktuální platné německé legislativy, která respektuje předpisy Rámcové směrnice o vodách.

Infoveranstaltung zur Wasserrahmenrichtlinie
  Informační akce k 
  realizaci Rámcové
  směrnice o vodách

Bezplatné exkurze a prohlídky k tomuto tématu mohou občané, kteří mají zájem, také využít pro další vzdělávání.

Dále je v rámci vzdělávání a práce s veřejností v ochraně přírody nabízena putovní výstava, kterou může bezplatně využít každá obec pro informování svých občanů.
 

2.    Patronáty nad potoky – aktivní ochrana přírody na tocích

Pozemkový spolek „Horní Lužice“ by chtěl získat patronáty pro malé toky nebo pro dílčí úseky toku v regionu. Patronáty nad potoky – to znamená: objevit význam biotopů potoků pro člověka, živočichy a rostliny, realizovat mapování přírody a předávat mnoho znalostí o tomto mokrém tématu. Patronát nad potokem znamená také aktivní ochranu přírody, protože patronáty nad potoky sledují vlastní tok, realizují určování kvality vody a různé další akce na toku. Prožitky a zkušenosti na vodním toku před našimi dveřmi jsou základem pro porozumění přírody a pro vlastní ekologické povědomí právě u dětí a mládeže. Pozemkový spolek podporuje patronáty nad potoky po odborné stránce a je pomocným poradcem.

Bachpaten sammeln Müll

Pro stávající patronáty nad potoky byly vyhlášeny na jaře úklidové akce, při kterých byl sbírán odpad na konkrétních úsecích toků.


3.   
Naučná stezka na vodním toku

Im Oktober 2014 wurde am Teich Holtendorf, Gemeinde Markersdorf, ein, vom Landschaftspflegeverband „Oberlausitz“ e.V. erstellter, Gewässerlehrpfad unter Beisein von Gemeindevertretern, Anwohnern und Presse eröffnet.

Lehrpfad Holtndorf

  Insgesamt sind 10 Lehr-
  tafeln rund um den Teich
  zu finden, welche eine
  Vielzahl an Informationen
  zur ökologischen Bedeu-
  tung unserer Gewässer
  bereithalten.


4.    Projektová nabídka pro školy a dětská zařízení – inspirovat děti a mládež pro naše životní
                                                                                          prostředí

Již léta se Pozemkový spolek „Horní Lužice“ angažuje v ekologické výchově dětí a mládeže. K tématu „voda / vodní toky“ je nabízena vzdělávací nabídka ve formě přednášek, projektových dní, exkurzí a prázdninových akcí. Ekologická témata jsou zprostředkována dle věku cílové skupiny. Prioritní je učení dětí a mládeže experimentem, vlastním prožitkem, průzkumem a zkušenostmi ve volné přírodě.  Tato nabídka je směrována mateřským školám i studentům vysokých škol.

V dosavadním průběhu projektu byla tato nabídka velmi pozitivně přijata různými subjekty.

Lehrveranstaltung  Vzdělávací akce ve střední
  škole s teoretickým předá-
  ním základů, na kterou
  navazuje projektový den
  na vodním toku.


Pokud máte dotazy k tomuto projektu nebo zájem o informační či vzdělávací akci nebo dokonce o patronát
nad vodním tokem, můžete se spojit s naší kontaktní osobou, panem Kayem Sbrzesnym.
Projekt je realizován do prosinec 2014.

- Telefon:   +49 35828 - 70414
- Mobil:+49 157 - 35107046
- E-Mail:landschaftspflegeverband-ol(at)web.de

__________

Soubory ke stažení pro projekt:   - Flyer: Přírodní toky před našimi dveřmi